4. candrbál Spolku severočeských havířů v KD Meduza

18. 3. 2017

Rok se sešel s rokem a členové spolku i jejich příznivci a podporovatelé se opět sešli na tradičním spolkovém candrbálu.
Všechny přítomné přivítal Zbyněk Jakš, programem provázel Jarda Graman a k tanci hrála hudební skupina Sortiment. V přestávkách taneční produkce jsme zhlédli vystoupení polykače mečů a ohně, zápas šermířů a také světelnou šou. V průběhu večera zvolila skupina Sortiment nejmrštnějším tanečníkem Martina Volfa a nejvýraznějším sólovým zpěvákem Zbyňka Jakše.
Jedna z přestávek byla věnována předání hlavních cen tomboly. Každý výherce při tom byl přezkoušen ze znalosti hornické terminologie. Ne všichni ze zkoušených znali správnou odpověď, ale všichni znali Vráťu Procházku. To jim bylo přičteno k dobru a mohli převzít zaslouženou výhru. Hlavní cenou byl ruční pletací stroj, který asi pamatoval dobu, kdy se uhlí těžilo mlýnkováním a který do tomboly věnovali Lenka a Honza Urbánkovi.
Za přípravu candrbálu patří poděkování všem, kteří se jí účastnili. Letos to byl tým kolem Vaška Nováka, především Jana, Lucka a Radka.
4. candrbál ex, ať žije candrbál 5.!

83. výročí výbuchu na dole Nelson III

7.1.2017

Společně s kamarády z havířských spolků z Mostecka a Saska, se zástupci státní správy a samosprávy a se zástupci těžebních organizací jsme si na pietním aktu v Oseku připomenuli výročí k tragické události na dole Nelson III. K výbuchu došlo 3. ledna 1934 a zahynulo při ní 144 lidí, z toho 140 horníků v dole, 2 osoby v troskách a 2 osoby při záchranných a vyklízecích pracích. Osecké neštěstí je třetí největší hornickou katastrofou na území nynější České republiky.
V úvodním projevu připomenul V. Procházka minulost a současnost podkrušnohorského uhelného hornictví a rudného dobývání v Krušných horách.
“Je důležité, abychom si takovéto tragédie stale připomínali. Abychom vzpomínali na ty, kteří zemřeli a po kterých tady zůstaly desítky sirotků a vdov. Horníci byli pro mě vždy velmi váženým zaměstnáním a za jejich práci jsem jim velmi vděčný,” uvedl při pietním aktu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
(s využitím článku z Mosteckého deníku)odkaz na internetový článek
odkaz na internetový článek

Vánoční lití olova

16. - 18.12.2016

Možnost vyzkoušet si staré lidové zvyky vánočního lití olova a pouštění skořápkových lodiček jsme poskytli všem návštěvníků mosteckých vánočních trhů každé odpoledne od pátku až do pondělí.
Zájem byl značný. Děti se snažili zjistit, co jim přinese Ježíšek, maminky a tatínkové hledali pohodu a spokojenost. Každý ve svém odlitku našel alespoň kousek svého očekávání. A když byl někdo nerozhodný, poradila mu obsluha stánku – tedy my – vždy k jeho spokojenosti. Stejně jako loni se u našeho stánku platilo pouze úsměvem a přáním šťastného prožití svátků vánočních.
Spolu s našimi návštěvníky jsme prožili čtyři spokojená předvánoční odpoledne. Poděkování patří všem dvaceti dvěma odlévačům a organizátorům, kterým se po jejich „šichtě“ často ani nechtělo od našeho stánku odcházet.

Předání světla svaté Barbory obyvatelům Krušných hor ........ pochod Marienbergem.

Předání světla svaté Barbory obyvatelům Krušných hor a starostům krušnohorských obcí a vánoční hornický pochod Marienbergem.

9. - 10.12.2016

V sobotu 9. 12. jsme se zúčastnili na vzniku nové tradice, na prvním ročníku Předání světla svaté Barbory obyvatelům Krušných hor a starostům krušnohorských obcí. Hlavním a jediným organizátorem byl Ivan Cáder, my jsme mu „zapůjčili“ Barborku a v hornických uniformách postavili její doprovod.
Hlavní část akce proběhla v měděneckém kostele, který byl naplněn z jedné poloviny, což znamená, že se v něm sešla podstatná většina obyvatel Měděnce. Kostel Narození Panny Marie byl totiž stavěn pro Měděnec, který tenkrát obývalo zhruba 1 800 lidí, zatím co dnes je jich s bídou desetina. V úvodu seznámil Vráťa s legendou o svaté Barboře, Ivan s místními vánočními hornickými tradicemi, načež si každý mohl připálit svíčku ze světla svaté Barbory. Mimořádným zážitkem bylo vystoupení pěveckého sboru „Na hlas“.
Plánovaný pochod kolem Měděnce se vzhledem k probíhající vichřici změnil na pochod kolem náměstí. A pak už následoval přesun do restaurace Mědník na horký grog (opravdu byla pořádná zima) a taneční zábavu.
Po přespání na Měděnci jsme v neděli vyrazili do Marienbergu. Vyráželi jsme s obavami, neboť Měděnci stále vládla vichřice a déšť. Naštěstí počasí v Marienbergu bylo o poznání příjemnější - byla zima, ale dala se přežít. Průvod vycházel jako vždy od Bergmagazinu a končil na náměstí před radnicí. Množství hornických kapel, které hráli do pochodu a mezi jednotlivými projevy na náměstí, bylo úctyhodné a můžeme je našim německým kamarádům závidět. Po oficiální části bergparády jsme stihli už jenom krátké občerstvení na radnici a bleskovou prohlídku vánočních trhů.

Svatá Barbora byla letos středem nebývalého zájmu

2.12.2016

Patronka horníků svatá Barbora a její kouzelné světlo už k Mostu neodmyslitelně patří. Letos ale obřad předání světla přilákal na 1. náměstí dosud nebývalý počet diváků. Spolek severočeských havířů tak sklízí plody své, dnes již několikaleté snahy o obnovení a slávu hornických tradic. Předání světla svaté Barbory primátorovi města už do prosincového kulturního kalendáře Mostu zkrátka neodmyslitelně patří.
Ani letos horníci v úvodu svého krátkého pochodu městem nevynechali návštěvu Centrálu, kde pro obveselení přítomných zahráli a zazpívali některé karmíny včetně hymny Spolku severočeských havířů, a kde proslulým „A kde je Barbora“, které se zakrátko změnilo v „Ať žije Barbora“ vyvolali svatou Barborku. Ta se pak za společného zpěvu k jejich průvodu, jenž vedl na náměstí, ochotně přidala.
Přestože se zlý permon v podání herce Oty Lišky a jeho mladých pomocníků snažili letos Barboru spoutat řetězy, a zabránit jí tak v předání světla do rukou primátora Jana Paparegy, odvážní bánští záchranáři včas zasáhli a Barboru z jejich jha vysvobodili. Světlo, které má Mostu přinést na příští rok jen to dobré, tak do rukou prvního muže města Barborka nakonec přece jen předala. A nejen to, město letos převzalo od spolku v mramoru vytesaná hornická kladiva, aby se tak Most, patřící do rodiny slavných horních měst, mohl konečně pyšnit symbolem, jenž k němu jednoznačně patří. Kladívka z mramoru společně odhalili primátor Jan Paparega a generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Poté zazněla hornická hymna „Hornický stav“.
Uniformovaní havíři i malí permoníčci se potom vydali směrem k Rozkvětu, aby svůj průvod společně s hornickou kapelou Mostečanka ukončili tam, kde jej za svitu loučí také zahájili.

Vzpomínka na katastrofu na dole Kohinnor I.

14. 11. 2016

V pondělí odpoledne jsme se účastnili vzpomínky na 70. výročí od katastrofy na dole Kohinnor I. Program vzpomínky začal odhalením památníku zaniklých důlních děl v obcích Lom a Loučná a pokračoval na místním hřbitově u památníku katastrofy. Zde jsme po krátkém projevu paní starostky a za zvuků smutečního pochodu položili věnce a kytice. Následně jsme se přesunuli do kulturního domu, kde byla otevřena výstava dokumentů a fotografií vztahujících se k 675 let dlouhé historii města Lomu a k historii hornictví na jeho území.
A ještě poznámka na závěr – huntík, který se stal pomníčkem zaniklých důlních děl, věnovalo městu Lom Podkrušnohorské technické muzeum. Je smutné, že jej ještě před slavnostním odhalením bylo nutné znovu natřít, neboť jej už někdo dokázal počmárat. Do budoucna přejeme pomníčku příznivější osud, stejně tak jako celému místnímu hornictví, které připomíná.

20. výročí založení Spolku severočeských havířů a Mostecké slavnosti 2016.

9.- 10.9.2016

V pátek 9. 9. jsme v KD Meduza oslavili 20. výročí založení našeho spolku. Ve sluníčkem vyhřátém sále kulturáku se sešla většina členů spolku, zástupci z hornických spolků Čech, Slovenska a německé strany Krušných hor a hosté za město Most a partnerský Marienberg.
Program večera připomenul historii spolku slovem i obrazem. Zahrála Mostečanka a Krušnohorské dudácká muzika, vystoupili permoníci a tanečnice, zazněl švéfl, slavný semestr Honza zahrál svoji „skokovou“ píseň. Vystoupily historické i současné Barborky našeho spolku. Předali jsme dary a ocenění našim hostům a ti nám popřáli úspěchů do dalších roků. Speciální gratulaci obdržel Zbyněk, který v tento den slavil narozeniny.
V sobotu program oslav pokračoval naší účastí na otevření výstavy hornických obrazů „Malováno na uhlí“, účastí v průvodu Mosteckých slavností a pak Mosteckými slavnostmi samotnými. Naši hosté se mohli zúčastnit exkurze po lomu ČSA a lomu Vršany, navštívit areál HBZS a Podkrušnohorské technické muzeum. Poslední připravenou akcí byla projížďka po zatopeném lomu Most.
Do příprav Oslavy založení spolku se mimo členů spolku zapojil Míra Kuželka a Kamila Hlaváčiková. Nejen jim, ale i všem ostatním „přípravářům“ a účinkujícím patří naše poděkování.

35 let od důlního neštěstí na dole Pluto II

2.9.2016

V sobotu uplynulo 35 let od posledního velkého důlního neštěstí na Mostecku. Členové spolku si společně se zhruba stovkou dalších hostů připomněli tuto smutnou událost již v pátek 2. 9. 2016. O pietním aktu informovali Mostecké listy:
„U památníku, který je v Litvínově poblíž Scholy Humanitas, si přítomní připomenuli dramatické okamžiky, kdy po výbuchu uhelného prachu v dole Pluto II zemřelo 65 lidí. Část z nich byli báňští záchranáři, kteří se snažili zavalené vyprostit. Po tragédii se výrazně zpřísnila bezpečnostní opatření v dolech.
Vedle primátora Mostu, starosty Meziboří či hejtmana Ústeckého kraje se akce zúčastnili pozůstalí, pamětníci dramatických okamžiků a především zástupci hornického cechu.“

9. stretnutie banických miest a obcí - Gelnica

12. - 14.8.2016


Kalendář našich akcí

Plán akcí spolku pro rok 2017:

19. -21.5.2017
10. stretnutie banických miest a obcí v Nové Baňi

27.5.2017
Prokopské slavnosti a vaření guláše na 1. náměstí v Mostu

3.6.2017
Dětský den v PTM

16. - 17.6.2017
21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově

září
Mostecké slavnosti

září
pietní akt Pluto II (3. 9. 1981) u památníku v Litvínově

od září
Mostecké šachťáky ???

14.11.2017
pietní akt Kohinoor I (14. 11. 1946) u památníku v Lomu

1.12.2017
Předání světla sv. Barbory a Slavnostní šachťák SSH

3. advent
Vánoční hornický pochod v Marienbergu

prosinec
Vánoční trhy v Mostě - lití olova

Kalendář ostatních akcí

termínová listina hornických akcí a událostí ostatních spolků a sdružení.

Hymnus na SSH

hymnus  

Kde nás ještě najdete

Partneři Spolku

Vršanská uhelná a.s.
producent hnědého uhlí

Severní energetická a.s.
producent hnědého uhlí

Severočeské doly a.s.
producent hnědého uhlíMapeco a.s.
zemní práce, pronájem techniky

Siad s r.o.
distributor technických plynů

1.Mostecká a.s.
správce tepelných zařízení v Mostě.

KobraRem plus s.r.o.
zemní práce, autodoprava a rekultivace.


© Spolek severočeských havířů 2015 | HOME |