Pezinok

21. -23. 9.2018

Ve slovenském Pezinku se ve dnech 21. až 23. září konalo jedenácté Setkání hornických měst a obcí Slovenska, které připravoval a organizoval Malokarpatský hornický spolek v Pezinku a Sdružení hornických spolků a cechů Slovenska. Na stretnutiu se potkali baníci a horníci nejen ze Slovenska ale i z přilehlých států a scházet nemohla ani delegace Spolku severočeských havířů.
Šňůra setkávání byla oficiálně zahájena na pódiu v Zámeckém parku, aby pak následovala celá řada akcí pro hornickou veřejnost, mezi nimi například dekorování zástav a předávání čestných vyznamenání ministra hospodářství. Hlavní atrakcí pak byl sobotní alegorický průvod hostů, horníků, vinařů a historických a hudebních skupin, který procházel městem a zdravil se s tisíci lidmi vřele sledujícími průvod.
Setkání bylo spojeno s tradičním pezinským vinobraním, na které se sjíždějí lidé z širokého okolí. To vše doplňovaly koncerty pro širokou veřejnost a stánkový prodej v několika ulicích centra Pezinku, kde bylo ke koupi bohaté občerstvení a tradiční slovenské rukodělné výrobky.
Naše výprava cestovala společně s výpravou z SD a.s a jejich dechovou muzikou a také s kamarády z HSPO, z mosteckého magistrátu a Měděnce.
(dle článku z Mosteckých listů)


22. setkání hornických a hutnických měst v Sokolově a Mostecké slavnosti

7. – 9. 8. 2018

První zářijový víkend byl pro spolek ve znamení dvojité akce. Nejprve jsme se v pátek zúčastnili slavnostního zahájení 22. setkání hornických a hutnických měst ČR v Hornickém domě v Sokolově. Protože hned druhý den probíhaly Mostecké slavnosti, kde tradičně pochodujeme v úvodu slavnostního průvodu, musela se naše skupina rozdělit a část přejela v sobotu ráno do Mostu a druhá se zúčastnila hornického průvodu Sokolovem.
Zážitků bylo na obou místech dostatek. V Sokolově jsme potkali hromadu známých kamarádů, Radka V. a Jana K. zde byly oceněny medailí ministra polnohospodárstva SR. V Mostě zářila na čele průvodu Jana-Barborka. A snad poprvé v historii jsme současně používali současně oba spolkové prapory.
Sokolov zaslouží uznání za pořádání setkání, které převzal po jeho odmítnutí Ostravou a které bylo velmi povedené.
Naši aktivní členové zaslouží uznání za účast na obou akcích. Co si pochvalu nezaslouží, je skutečnost, že v celém spolku jsme nenašli dostatek lidí, abychom plnohodnotně obsadili obě místa a proto byla naše účast na průvodech jen nepatrně větší, než pouze symbolická.


Důl Pluto II.

3.9.2018

V pondělí jsme si při pietním aktu u pomníku v Litvínově připomněli velkou důlní katastrofu, která se stala před 37 lety v hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova, při které zemřelo 65 horníků. Úvodní projev přednesl Vráťa Procházka, dále vystoupila ministryně práce a sociálních věcí, hejtman Ústeckého kraje a místostarostka Litvínova. Následně jsme položili smuteční kytice a po „Kamarádech“ pietní vzpomínku ukončili.

6. Měděnecké krušení

28.8.2018

Už pošesté se v severočeském Měděnci krušilo, tentokrát ale byla akce o poznání slavnostnější. Letos si tu totiž připomínali 430 let královského města Měděnec, které ve své době patřilo k nejvýznamnějším horním městům nejen v tomto regionu. A při té příležitosti tu Spolek severočeských havířů pro veřejnost otevřel štolu Marie Pomocná, kterou se mu vloni podařilo získat. K vidění toho tu ale bylo mnohem víc, včetně několika překvapení.

Planá u Mariánských lázní

14.7.2018

Na sobotu jsme byli pozváni na oslavu 20. výročí otevření Hornického muzea Štola Ondřej Šlik a 25. výročí ukončení těžby na Uranových dolech Západní Čechy. Náš spolek reprezentovala šestičlenná skupinka. Oslavu zahájil průvod krojovaných horníků z Čech, Moravy a Německa, který vyšel z náměstí Svobody a skončil u hornického muzea. Ve zdejším areálu proběhla oficiální i neoficiální část oslav, vystoupení Nýřaňanky a lidové kapely Hoidlbrüma z Massenrichtu. Hostitelé se o nás vzorně starali nejen zásobením mastí a pokrmy ale i prohlídkou expozic muzea a k tomu jsme potkali spoustu kamarádů z ostatních hornických spolků. Takže odpoledne proběhlo velmi příjemně, za což hostitelům děkujeme a přejeme jim další úspěchy v jejich konání.

Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu

26.5.2018

Letošní dětský den jsme pořádali tradičně ve spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem společně a nově ve spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory. Dětský den se stal součástí zahájení letošní turistické sezóny z projektu Hornická stezka Krušných hor.
V horkém počasí si přišlo užít her a soutěží zhruba 350 dětí a minimálně stejný počet rodičů. Kromě her a soutěží mohli zhlédnout „středověkou“ tavbu železa v hliněné peci nebo práci novoborských sklářů. Nechyběla jízda důlním vláčkem, ukázky techniky báňských záchranářů, mostecké městské policie a integrovaného záchranného systému nebo klubu vojenské historie. K dispozici bylo ohniště na opékání vuřtů, stánek s občerstvením i hudba a moderování v podání Honzy P.
Díky všem, kteří se na organizaci a průběhu Dětského dne podíleli.


5. candrbál Spolku severočeských havířů

24.3.2018

Vrchol plesové sezóny našeho spolku se i letos uskutečnil v KD Meduza. Příchozí už v předsálí vítalo jazzové seskupení New band (Jarda Bažant a spol.) a v téměř zaplněném sále vystupovala a k tanci hrála skupina Miniband. Celým večerem nás provázel Míra Kuželka.
Taneční program candrbálu byl prokládán kulturními výstupy vysoké úrovně. Hned v první přestávce vystoupila taneční skupina Village People revival a po ní dámská taneční skupina s retro kreací na motivy písně Boky jako skříň. Taneční skupiny byly složeny členek a členů spolku (za děvčata Alena, Jana, Radka, Štěpánka, za kluky voják Zbyněk, indián Láďa, Ivan Modrá ústřice, Honzík motorkář, Jarda kovboj a já dělník). Obě vystoupení sklidila zasloužený aplaus nadšeného obecenstva.
Další přestávku vyplnil Ondřej Hejma v jedinečném podání jeho mosteckého dvojníka Ríši Řeřichy a ve třetí přestávce se představil Matěj Kodeš se svojí Bublinovou show. Mezi tím proběhlo losování „sranda tomboly“ a na závěr byly předány hlavní ceny tomboly, ve které bylo tou úplně nejhlavnější cenou zapůjčení auta Hyunday s plnou nádrží na to na celý víkend.
Za přípravu a průběh candrbálu patří poděkování jeho hlavním organizátorkám Janě a Radce a také všem ostatním, kteří jim v tom pomáhali.

Hosté si znovu připomenuli smrt horníků na dole Nelson III

6.1.2018

Spolek severočeských havířů, hornická bratrstva ze sousedního Saska, zástupci měst a obcí a široká veřejnost si v sobotu 6. ledna dopoledne připomenuli, že letos uplynulo 83 let od největšího důlního neštěstí, které se stalo 3. ledna 1934 na dole Nelson III v Oseku.
Úvodní projev přednesl Vráťa Procházka, mezi dalšími řečníky promluvil hejtman Ústeckého kraje pan Bubeníček a senátor pan Doubrava. Všichni ve svých projevech připomněli význam hornictví pro rozvoj společnosti, společnou práci českých a německých havířů ve zdejším revíru, která se v případě katastrofy na dole Nelson III změnila na jejich společnou tragédii.
(s použitím článku Mosteckého deníku).

Vánoční lití olova

14. - 16.12.2017

Po třetí jsme se zúčastnili Vánočních trhů na 1. mosteckém náměstí. Po tři dny jsme tak dali zájemcům možnost vyzkoušet si vánoční odlévání olova a nahlédnou do toho, co je očekává příští rok. Díky příjemné vánoční náladě na trzích a trochu možná i díky výbornému svařáku, kterým nás z vedlejšího stánku zásoboval Honza J., byly všechny naše „věštby“ pozitivní. Dětem jsme předpovídali bohatého Ježíška a těm odrostlejším lásku, zdraví a spokojenost. O zhodnocení celé akce se postaral J. Lavička, který ji okomentoval následovně: „o lití olova je velký zájem, lidé jsou veselí a rádi si nechají vyložit, co si vlastně odlili. Chválí tuto akci, že nic neplatí a ještě si zpestří předvánoční rej“. Poděkování patří všem, kteří odlévání olova připravovali a zajistili.

Předání světla svaté Barbory primátorovi města Mostu

1.12.2017

Už tradičně zahajuje v Mostě čas adventu náš spolek Předáním světla svaté Barbory primátorovi města. Slavnostní průvod vyrazil od Rozkvětu do Centrálu, kde jsme zazpívali spolkový hymnus „Jsou havíři z Mostu“ a karmínu „Kamarádi, dolů sfárejme“. Poté jsme se za širokého doprovodu veřejnosti odebrali na 1. náměstí, kde mělo dojít k předání kouzelného světla. Jenže světlo se nám cestou ztratilo a tak se jej vydali hledat malí permoníci. Ti znovunalezené světlo vrátili Barborce. A pak už jsme mohli primátora vyvolat zpěvem a předat mu kouzelné světlo. Letošní rituál předání světla se odehrál pod vlajkou projektu Společné Vánoce, který pořádala partnerská města Most a Marienberg. I proto nás ve slavnostním průvodu posílila skupina marienberských hasičů a večer na 1. náměstí pokračoval vystoupením dětských sborů Permoníček a Čmeláček. (dle článku Mosteckých listů)

Připomínka důlního neštěstí na dole Kohinoor I.

14.11.2017

Na oběti druhého největšího důlního neštěstí na Mostecku jsme i po jedenasedmdesáti letech vzpomínali na hřbitově v Lomu. Na Dole Kohinoor jen rok po skončení druhé světové války zahynulo při výbuchu 14. listopadu 1946 dvaapadesát havířů. Při pietním aktu jsme si připomněli i oběti důlního neštěstí, které se odehrálo na tomto dole 15. března 1932. Během požáru, který vznikl zřejmě samovznícením uhelného prachu, přišlo o život osm horníků. Také oběti požáru na Kohinooru z roku 1932 mají své pietní místo na lomském hřbitově.

128. skok přes kůži

16.10.2017

Horníci slavili. Most v pátek hostil 128. skok přes kůži, slavnostní ceremoniál přijímání absolventů báňských škol do cechu hornického. Celý obřad začal průvodem od divadla a vyvrcholil na velkém sále kulturního domu Repre. K vidění bylo množství hornických rituálů a na to, aby vše probíhalo podle Pivního zákona dohlížela pivní policie. Ze členů spolku byli do hornického stavu přijati Káťa a Ivan. Skoku předcházel salamandr, který vyšel od divadla po norách U kojota, Rybárna a Pod priorem, vzdal poctu svatému Prokopovi a pozdravil primátora.
(s použitím článku Mosteckého deníku)

Do přípravy Skoku jsme se zapojili aktivněji, než kdy předtím. Ještě na jaře to vypadalo, že letos Skok nebude. A to až do doby, než náš spolek (a převším Zbyněk) inicioval jednání mezi Vršanskou uhelnou a Severní energetickou, Hornicko-geologickou fakultou TU VŠB Ostrava a ZSDNP. Díky pochopení a nadšení všech zainteresovaných se podařilo najít finance, dobrovolníky pro organizaci i místo a čas pro realizaci. Takže tradice skoků zůstala zachována a 128. skok přes kůži se do historie zapsal jako skok Mostecký.


1. bílinský šachťák

15.9.2017

V létě nás oslovili přátelé z SD a.s, abychom jim pomohli připravit šachťák, který by proběhl u příležitosti oslav Dne horníků. Po čtvrt roku trvajících přípravách jsme zúročili výsledky své práce v pátek 9. 9. v noře Fontána v Bílině.
Úkolem Spolku bylo předvést ukázky ze Skoku přes kůži. Nutno podotknout že více než polovina přítomných u tablic by na řádném skoku byla v roli fuxií, fuxů nebo hostů, slavných semestrů byla menšina. Proto bylo naším úkolem spíš vysvětlovat a ukazovat, než nekompromisně vyžadovat dodržování Pivního zákona.
Slavným, vysokým a neomylným prezidiem se jmenoval Pepa Gerthner, ten si ke své pomoci najmenoval (bez oslovení) adláty (Vráťa P, Zbyněk J.), kontrária (Jana k, Jarda K, Libor N, Tonda D. a Láďa V.), kantora (Petr Ernst) a PiPa (tedy mne). Ve smečce hráli kamarádi z Krušnohorské dudácké muziky a Vráťa P. vystupoval také v roly nadlišáka.
Ukázkový skok obsahoval většinu toho, co skok řádný. Přivítali jsme čestná, vysoká a neomylná prezídia, zjistili počet pivních impotentů, posvětili tuplák, přečetli švéfl (Standa F.), proběhl pivní souboj (vítězem byl Ivan C.). Předskokankou bylo pravopravé kontrárium Jana a do stavu hornického bylo po přezkoušení přijato šest čestných skokanů, mezi nimi i Honza J.. Došlo i na PZ (nebudu jmenovat, ale byla to dvě kontrária), nucené sílení se téměř celou celůvkou (to jsem dostal bezpochyby zaslouženě já). Večer byl patřičně proložen mohutným zpěvem karmín, k nimž jsme přidali i Hymnus SSH.
Závěrem ukázkového skoku jsme zavzpomínali při karmíně Již dozněl zvonku hlas, trochu se rozveselili při Kamarádech a rozhýbali při Kanafasce.
Náš skok byl sice hlavním, ale ne jediným programem večera. Před zahájením skoku jsme v podání mosteckých divadelníků viděli dramatizaci legendy o svaté Barboře a po jeho skončení následovala taneční zábava. Večer to byl vydařený a přejeme kolegům z SDéčka, aby se jim podařilo z bílinských šachťáků udělat tradici.


Pietní akt u památníku Pluto II

1.9.2017

Jen pár rozvalin a betonová deska uzavřené jámy uprostřed divokého porostu dává tušit, kde došlo v roce 1981 ke katastrofě, která si vyžádala lidské životy.
Bylo to 3. září uvedeného roku, kdy se v 15 hodin a 33 minut zachvěla země, ozval se silný výbuch a nad těžní věží dolu Pluto II v Louce u Litvínova se objevil sloup zvířeného prachu. V kritické době bylo na směně v dole 119 horníků. Důsledkem výbuchu a následného požáru přišlo tehdy o život 65 havířů, z nichž bylo 14 záchranářů.
U příležitosti tohoto smutného výročí organizuje náš spolek každoročně pietní akt, který se koná u pomníku v Litvínově a kterého se i letos zúčastnili významné osobnosti regionu z hornického i politického života a příbuzní či kolegové obětí této důlní katastrofy.

(podle článku v Mosteckých listech 5. 9. 2017)

Chomutovské krušení

16. - 18.6.2017

Minulý víkend jsme se zúčastnili 21. setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR. Pro většinu přítomných členů našeho spolku to byla třídenní akce, neboť jsme v pátek navštívili slavnostní zahájení v městském divadle, v sobotu jsme pochodovali ve slavnostním průvodu a zhlédli část připraveného programu a v neděli jsme si prohlédli nově zpřístupněný depozitář železničních vozidel. V průvodu nás doprovázela Krušnohorská dudácká muzika a šest malých permoníčků.
Chomutovem šly stovky vyšňořených horníků
…takřka nekonečný průvod horníků, odhalení sochy svatého Prokopa a moře zábavy. To vše je Chomutovské krušení, které vládne městu dnes a pokračovat bude i v neděli. Důležitým bodem byl slavnostní průvod horníků, který se dopoledne v mohutném proudu vinul centrem města. Na prestižní hornickou slavnost přijelo na osm set horníků a hutníků v originálních uniformách. Dorazili z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska a Německa. Na závěr získal každý zástupce hornického města slavnostní stuhu pro svou standardu, kterou dekoroval chomutovský primátor Marek Hrabáč, jeho náměstci a generální ředitel Severočeských dolů.

(za použití článku a fotek z Chomutovského deníku)


Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu

3.6.2017

Hlavní atrakcí Dětského dne bylo otevření úzkokolejky, osazené lokomotivou BMD 30 a vagónkem na přepravu osob v podzemí, tzv. pullmanem. Provoz úzkokolejky zahájil hejtman Ústeckého kraje a stal se také jejím prvním pasažérem. Po celé dopoledně zažívala úzkokolejka zatěžkávací zkoušku, neboť nepřetržitě převážela malé návštěvníky i jejich rodiče.
Z dalších atrakcí mohli návštěvníci zhlédnout ukázky práce sklářů, hornické alchymie, výcvik psů MP Most, techniku HBZS a hasičského záchranného sboru nebo vojensko-historického spolku. K tomu mohli zkusit rýžování pyropů, zdobení perníčků a zúčastnit se připravených soutěží. Celé dopoledne moderoval Honza P. a vystupovala Krušnohorská dudácká muzika.
V soutěžích se na šesti stanovištích vystřídalo přes 250 dětí. Na každém stanovišti byly jejich výkony ohodnoceny „groši“, za které si následně vybrali odměnu příslušné hodnoty u stánku výher. A protože na každého malého soutěžícího dohlíželi 1 – 2 rodiče nebo prarodiče, byla účast na dětském dnu hojná.
Dětský den jsme připravovali už od dubna. Poděkování patří všem zaměstnancům muzea, členům spolku a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na tom podíleli.

Po guláši se jen zaprášilo

29.5.2017

Do hodiny po zahájení soutěže o nejchutnější guláš nebylo ochutnávačům z řad veřejnosti co nabídnout a 1 500 porcí skončilo v žaludku návštěvníků. Takový byl zájem o letošní gulášové klání, které navázalo na svou loňskou premiéru. „Někteří lidé doslova vytírali várnici po guláši chlebem, aby ten náš ochutnali,“ říká jeden ze soutěžících.
Se svou kůží či spíše se svým „gulášem na trh“ tentokráte odvážně vyšla smíšená družstva ze Spolku severočeských havířů a Skautů z mosteckého střediska Oheň, která vařila a nabízela guláš už vloni. Jejich řady letos rozšířila dvě ryze ženská družstva – spolek WomenNet z Litvínova a dále Střední průmyslová škola Most a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most. Nováčkem bylo i smíšené družstvo dobrovolných hasičů z Želenic a Liběšic. Čistě mužský element pak zastupovali mostečtí profesionální hasiči.
Lístky na guláš byly prodány 292 lidem, více jak polovina z nich potom guláše i hodnotila a přidělovala jim body od jedné do pěti jako při známkování ve škole. Ochutnávači a hodnotitelé svými body rozhodli o vítězi, kterým se stejně jako při prvních gulášových slavnostech stal Spolek severočeských havířů, následovaný dobrovolnými hasiči a skauty. (s použitím článku z Mosteckých listů).

10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Nová Baňa

19. - 21.5.2017

Na třídenní výpravu do Nové Baně jsme vyrazili společně s kamarády z HSPO, dechovkou SD a.s a minivýpravou z Měděnce už v noci ve čtvrtek. Noční jízda autobusem byla monotónní ale bezproblémová. Abychom nepřijeli do místa určení příliš brzo, zastavili jsme se v Nitře na prohlídku hradu, která proběhla pod odborným výkladem Zdeňka Brázdy.
Drobná potíž nastala, když jsme chtěli autobusem dojet až k hotelu Salamandra, neboť místní horská silnice nebyla pro dvoupatrové autobusy stavěna. Díky vstřícnosti obsluhy hotelu (která byla vzorná nejen v tomto případě) jsme k dispozici dostali dodávku i s řidičem, který nás podle potřeb převážel z hotelu až k nástupnímu místu v obci Horduša.
Ještě v pátek odpoledne jsme navštívili hornické muzeum vzniklé u Baně Všechsvätých v obci Hodruša-Hámre. V bani jsme viděli vzorné ukázky ručního dobývání rud a v expozicích si prohlédli mimo jiné i rozsáhlou a mimořádně kvalitní sbírku minerálů. Celé muzeum patří určitě k tomu nejlepšímu, co lze z historie rudného hornictví Slovenska, Moravy i Čech vidět.
Páteční večer jsme věnovali Šachtágu, jehož průběh byl tradiční. V pivním souboji vzorně a vítězně reprezentoval náš spolek i celou Českou republiku Jarda K. Soutěžilo se s tuplákem a pro nejasnosti v určení vítěze se souboj opakoval. A to opět s tuplákem! Po vyhlášení vítězem si Jarda – k překvapení všech – vyžádal ještě jedno malé pivo, neboť mu prý vyschlo v krku.
Sobotní den byl věnován „oficiální a veřejné“ části stretnutia. Naší skupinu vedla v průvodu Barborka-Jana a pochodovali jsme společně s kamarády s HSPO. Po příchodu na náměstí nás čekali připravené lavičky a stánky s občerstvením. Odpoledne jsme ještě absolvovali návštěvu Pohronského múzea. Po přesunu zpět na hotel jsme si ještě chvilku povídali u celůvek Zlatého bažanta.
Neděle byla ve znamení cesty domů, během které jsme se zastavili na krátkou prohlídku historického centra Bratislavy. Do Mostu jsme unavení ale spokojení dorazili v devět hodin večer.
Nová Baňa je starobylé hornické městečko položené v nádherném údolí na kraji Štiavnických vrchů. Na přípravě tak rozsáhlé akce, kterou bylo 10. Stretnutie, se musela podílet značná část jeho obyvatel a všem jim za to patří naše uznání a poděkování.

Oslava 496. výročí založení města Marienbergu

23.4.2017

V neděli 23. dubna jsme se účastnili oslav výročí založení města Marienbergu. Je to akce, které se účastníme každoročně, protože zdejší Bergknappschaft je naším partnerským spolkem a město Marienberg je partnerem města Mostu.
Oficiální část oslav se skládala ze slavnostního pochodu od hradní brány Zschopauer Tor ke kostelu sv. Marie a z hornické bohoslužby. Za německé hornické spolky byla účast hojná, horší to bylo s počtem diváků, neboť počasí bylo poměrně chladné a větrné. Za spolek nás přijelo šest, spolu s námi přijel také Ivan C., který nesl prapor HDM Měděnec.
Kostel byl plný posluchačů a vzhledem k venkovní zimě byl příjemně vytopený. Hornickou bohoslužbu doplnil kulturním programem, při kterém zahrály hornické kapely z Pobershau a Annanbergu a zazpívali marienbergští bergsänger a kantorei. Po ukončení bohoslužby jsme při dalším pochodu obešli větší část marienbergského náměstí, kde na nás čekaly stánky s občerstvením.

4. candrbál Spolku severočeských havířů v KD Meduza

18. 3. 2017

Rok se sešel s rokem a členové spolku i jejich příznivci a podporovatelé se opět sešli na tradičním spolkovém candrbálu.
Všechny přítomné přivítal Zbyněk Jakš, programem provázel Jarda Graman a k tanci hrála hudební skupina Sortiment. V přestávkách taneční produkce jsme zhlédli vystoupení polykače mečů a ohně, zápas šermířů a také světelnou šou. V průběhu večera zvolila skupina Sortiment nejmrštnějším tanečníkem Martina Volfa a nejvýraznějším sólovým zpěvákem Zbyňka Jakše.
Jedna z přestávek byla věnována předání hlavních cen tomboly. Každý výherce při tom byl přezkoušen ze znalosti hornické terminologie. Ne všichni ze zkoušených znali správnou odpověď, ale všichni znali Vráťu Procházku. To jim bylo přičteno k dobru a mohli převzít zaslouženou výhru. Hlavní cenou byl ruční pletací stroj, který asi pamatoval dobu, kdy se uhlí těžilo mlýnkováním a který do tomboly věnovali Lenka a Honza Urbánkovi.
Za přípravu candrbálu patří poděkování všem, kteří se jí účastnili. Letos to byl tým kolem Vaška Nováka, především Jana, Lucka a Radka.
4. candrbál ex, ať žije candrbál 5.!

83. výročí výbuchu na dole Nelson III

7.1.2017

Společně s kamarády z havířských spolků z Mostecka a Saska, se zástupci státní správy a samosprávy a se zástupci těžebních organizací jsme si na pietním aktu v Oseku připomenuli výročí k tragické události na dole Nelson III. K výbuchu došlo 3. ledna 1934 a zahynulo při ní 144 lidí, z toho 140 horníků v dole, 2 osoby v troskách a 2 osoby při záchranných a vyklízecích pracích. Osecké neštěstí je třetí největší hornickou katastrofou na území nynější České republiky.
V úvodním projevu připomenul V. Procházka minulost a současnost podkrušnohorského uhelného hornictví a rudného dobývání v Krušných horách.
“Je důležité, abychom si takovéto tragédie stale připomínali. Abychom vzpomínali na ty, kteří zemřeli a po kterých tady zůstaly desítky sirotků a vdov. Horníci byli pro mě vždy velmi váženým zaměstnáním a za jejich práci jsem jim velmi vděčný,” uvedl při pietním aktu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
(s využitím článku z Mosteckého deníku)odkaz na internetový článek
odkaz na internetový článek

Kalendář našich akcí

28.7.
6. Měděnecké krušení

3. 9.
Pietní akt Pluto II (3. 9. 1981)

7. - 9.9.
22.Setkání hornických měst a obcí v Sokolově

8. 9.
Mostecké slavnosti

září
2. Bílinský šachťák

21. - 23.9.
Pezinok - 11. stretnutie banických miest a obcí

14. 11.
Pietní akt Kohinoor I (14. 11. 1946)

3. advent 2018
od 14,00 - Marienberg – Vánoční pochod

prosinec
vánoční odlévání olova – 1. náměstí Most

7.12.
Předání světla sv.Barbory a Slavnostní šachťák SSH

Účast na jednání SHHS


Kalendář ostatních akcí

termínová listina hornických akcí a událostí ostatních spolků a sdružení.

Hymnus na SSH

hymnus  

Kde nás ještě najdete

Partneři Spolku

Vršanská uhelná a.s.
producent hnědého uhlí

Severní energetická a.s.
producent hnědého uhlí

Severočeské doly a.s.
producent hnědého uhlíMapeco a.s.
zemní práce, pronájem techniky

Siad s r.o.
distributor technických plynů

1.Mostecká a.s.
správce tepelných zařízení v Mostě.

KobraRem plus s.r.o.
zemní práce, autodoprava a rekultivace.