Pezinok

21. -23. 9.2018

Ve slovenském Pezinku se ve dnech 21. až 23. září konalo jedenácté Setkání hornických měst a obcí Slovenska, které připravoval a organizoval Malokarpatský hornický spolek v Pezinku a Sdružení hornických spolků a cechů Slovenska. Na stretnutiu se potkali baníci a horníci nejen ze Slovenska ale i z přilehlých států a scházet nemohla ani delegace Spolku severočeských havířů.
Šňůra setkávání byla oficiálně zahájena na pódiu v Zámeckém parku, aby pak následovala celá řada akcí pro hornickou veřejnost, mezi nimi například dekorování zástav a předávání čestných vyznamenání ministra hospodářství. Hlavní atrakcí pak byl sobotní alegorický průvod hostů, horníků, vinařů a historických a hudebních skupin, který procházel městem a zdravil se s tisíci lidmi vřele sledujícími průvod.
Setkání bylo spojeno s tradičním pezinským vinobraním, na které se sjíždějí lidé z širokého okolí. To vše doplňovaly koncerty pro širokou veřejnost a stánkový prodej v několika ulicích centra Pezinku, kde bylo ke koupi bohaté občerstvení a tradiční slovenské rukodělné výrobky.
Naše výprava cestovala společně s výpravou z SD a.s a jejich dechovou muzikou a také s kamarády z HSPO, z mosteckého magistrátu a Měděnce.
(dle článku z Mosteckých listů)


22. setkání hornických a hutnických měst v Sokolově a Mostecké slavnosti

7. – 9. 8. 2018

První zářijový víkend byl pro spolek ve znamení dvojité akce. Nejprve jsme se v pátek zúčastnili slavnostního zahájení 22. setkání hornických a hutnických měst ČR v Hornickém domě v Sokolově. Protože hned druhý den probíhaly Mostecké slavnosti, kde tradičně pochodujeme v úvodu slavnostního průvodu, musela se naše skupina rozdělit a část přejela v sobotu ráno do Mostu a druhá se zúčastnila hornického průvodu Sokolovem.
Zážitků bylo na obou místech dostatek. V Sokolově jsme potkali hromadu známých kamarádů, Radka V. a Jana K. zde byly oceněny medailí ministra polnohospodárstva SR. V Mostě zářila na čele průvodu Jana-Barborka. A snad poprvé v historii jsme současně používali současně oba spolkové prapory.
Sokolov zaslouží uznání za pořádání setkání, které převzal po jeho odmítnutí Ostravou a které bylo velmi povedené.
Naši aktivní členové zaslouží uznání za účast na obou akcích. Co si pochvalu nezaslouží, je skutečnost, že v celém spolku jsme nenašli dostatek lidí, abychom plnohodnotně obsadili obě místa a proto byla naše účast na průvodech jen nepatrně větší, než pouze symbolická.


Důl Pluto II.

3.9.2018

V pondělí jsme si při pietním aktu u pomníku v Litvínově připomněli velkou důlní katastrofu, která se stala před 37 lety v hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova, při které zemřelo 65 horníků. Úvodní projev přednesl Vráťa Procházka, dále vystoupila ministryně práce a sociálních věcí, hejtman Ústeckého kraje a místostarostka Litvínova. Následně jsme položili smuteční kytice a po „Kamarádech“ pietní vzpomínku ukončili.

6. Měděnecké krušení

28.8.2018

Už pošesté se v severočeském Měděnci krušilo, tentokrát ale byla akce o poznání slavnostnější. Letos si tu totiž připomínali 430 let královského města Měděnec, které ve své době patřilo k nejvýznamnějším horním městům nejen v tomto regionu. A při té příležitosti tu Spolek severočeských havířů pro veřejnost otevřel štolu Marie Pomocná, kterou se mu vloni podařilo získat. K vidění toho tu ale bylo mnohem víc, včetně několika překvapení.

Planá u Mariánských lázní

14.7.2018

Na sobotu jsme byli pozváni na oslavu 20. výročí otevření Hornického muzea Štola Ondřej Šlik a 25. výročí ukončení těžby na Uranových dolech Západní Čechy. Náš spolek reprezentovala šestičlenná skupinka. Oslavu zahájil průvod krojovaných horníků z Čech, Moravy a Německa, který vyšel z náměstí Svobody a skončil u hornického muzea. Ve zdejším areálu proběhla oficiální i neoficiální část oslav, vystoupení Nýřaňanky a lidové kapely Hoidlbrüma z Massenrichtu. Hostitelé se o nás vzorně starali nejen zásobením mastí a pokrmy ale i prohlídkou expozic muzea a k tomu jsme potkali spoustu kamarádů z ostatních hornických spolků. Takže odpoledne proběhlo velmi příjemně, za což hostitelům děkujeme a přejeme jim další úspěchy v jejich konání.

Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu

26.5.2018

Letošní dětský den jsme pořádali tradičně ve spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem společně a nově ve spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory. Dětský den se stal součástí zahájení letošní turistické sezóny z projektu Hornická stezka Krušných hor.
V horkém počasí si přišlo užít her a soutěží zhruba 350 dětí a minimálně stejný počet rodičů. Kromě her a soutěží mohli zhlédnout „středověkou“ tavbu železa v hliněné peci nebo práci novoborských sklářů. Nechyběla jízda důlním vláčkem, ukázky techniky báňských záchranářů, mostecké městské policie a integrovaného záchranného systému nebo klubu vojenské historie. K dispozici bylo ohniště na opékání vuřtů, stánek s občerstvením i hudba a moderování v podání Honzy P.
Díky všem, kteří se na organizaci a průběhu Dětského dne podíleli.


5. candrbál Spolku severočeských havířů

24.3.2018

Vrchol plesové sezóny našeho spolku se i letos uskutečnil v KD Meduza. Příchozí už v předsálí vítalo jazzové seskupení New band (Jarda Bažant a spol.) a v téměř zaplněném sále vystupovala a k tanci hrála skupina Miniband. Celým večerem nás provázel Míra Kuželka.
Taneční program candrbálu byl prokládán kulturními výstupy vysoké úrovně. Hned v první přestávce vystoupila taneční skupina Village People revival a po ní dámská taneční skupina s retro kreací na motivy písně Boky jako skříň. Taneční skupiny byly složeny členek a členů spolku (za děvčata Alena, Jana, Radka, Štěpánka, za kluky voják Zbyněk, indián Láďa, Ivan Modrá ústřice, Honzík motorkář, Jarda kovboj a já dělník). Obě vystoupení sklidila zasloužený aplaus nadšeného obecenstva.
Další přestávku vyplnil Ondřej Hejma v jedinečném podání jeho mosteckého dvojníka Ríši Řeřichy a ve třetí přestávce se představil Matěj Kodeš se svojí Bublinovou show. Mezi tím proběhlo losování „sranda tomboly“ a na závěr byly předány hlavní ceny tomboly, ve které bylo tou úplně nejhlavnější cenou zapůjčení auta Hyunday s plnou nádrží na to na celý víkend.
Za přípravu a průběh candrbálu patří poděkování jeho hlavním organizátorkám Janě a Radce a také všem ostatním, kteří jim v tom pomáhali.

Kalendář našich akcí

Plán akcí spolku pro rok 2019:

23.3.2019
5. spolkový candrbál

26.4.2019
Skok přes kůži - Chomutov

11.5.2019
1. náměstí Most - soutěž ve vaření guláše

17.5.2019
Lubietová - 12. stretnutie banických miest a obcí

červen
Dětský den v PTM

21. - 23.6.2019
22. setkání hornických měst a obcí v Jihlavě

červenec (cca sv. Anna)
7. Měděnecké krušení

3.9.2019
Pietní akt Pluto II (3. 9. 1981)

14.9.2019
Mostecké slavnosti

září
3. Bílinský šachťák

14.11.2019
Pietní akt Kohinoor I (14. 11. 1946)

6.12.2019
Předání světla sv. Barbory a Slavnostní šachťák SSH

3. advent 2019
od 14,00 - Marienberg – Vánoční pochod

prosinec
vánoční odlévání olova – 1. náměstí Most

Kalendář ostatních akcí

termínová listina hornických akcí a událostí ostatních spolků a sdružení.

Hymnus na SSH

hymnus  

Kde nás ještě najdete

Partneři Spolku

Vršanská uhelná a.s.
producent hnědého uhlí

Severní energetická a.s.
producent hnědého uhlí

Severočeské doly a.s.
producent hnědého uhlíMapeco a.s.
zemní práce, pronájem techniky

Siad s r.o.
distributor technických plynů

1.Mostecká a.s.
správce tepelných zařízení v Mostě.

KobraRem plus s.r.o.
zemní práce, autodoprava a rekultivace.